تعمیر و نگهداری از سیم بکسل  (وایر فلزی)

برای ارزیابی تقریبی میزان کارایی سیم بکسل که روی درام یا قرقره حرکت میکند

روش های محاسباتی مختلفی توسط استاندارد ها تعریف شده است.

یکی از این روش ها، استفاده از منحنی کارایی سیم بکسل بر حسب قرقره و قطر سیم بکسل است.

در این منحنی داریم

R=D/d  نسبت قطر قرقره (D)  به قطر سیم بکسل (d)

هر چه R  عدد کوچکتری باشد، درصد کارایی سیم بکسل بالاتر می رود.

 

نگهداری سیم بکسل :

سیم بکسل

سیم بکسل

  1. تمام تجهیزات sling شامل سیم بکسل، طناب، تسمه ی پارچه ای یا Belt و … باید طبق توصیه سازنده و به طور مناسب انبارداری شوند
  2. هنگام باز کردن و نصب مجدد سیم بکسل روی درام و قرقره، مراقب باشید که پیچیدن و باز کردن انها به درستی انجام شود.
  3. هرگونه تغییر اعم از نحوه بریدن، اتصال دو سیم  بکسل و بستن کرپی ها می بایست طبق توصیه سازنده انجام شود.
  4. مراقب باشید سیم بکسل زیر بارهای سنگین قرار نگیرد.سیم بکسل را از مواد شیمیایی خورنده مانند اسید و سایر صدمات شیمیایی و فیزیکی حفاظت کنید.
  5. استفاده از برنامه منظم روغن کاری، نقش مهمی در افزایش طول عمر سیم بکسل و استفاده ایمن ان را دارد.
  6. بست ها و کرپی های اتصال دهنده سیم بکسل باید بر اساس مشخصات فنی سازنده باشد و از اتصال غیر استاندارد دو سیم بکسل بپرهیزید.
  7. قسمت هایی از سیم بکسل که در موقعیت های پنهان از دید قرار می گیرند برای روغن کاری، به توجه ویژه ای نیاز دارند.، انها را مد نظر داشته باشید.