ایمنی و بازرسی شگل :

ایمنی و بازرسی شگل

ایمنی و بازرسی شگل

هرگز بدون آگاهی، تجربه ی لازم و شناخت خطرات، تجهیزات باربرداری را به کار نگیرید.

 • علامت شناسایی و میزان ظرفیت مجاز و علامت کیفیت طبق نمونه ی زیر، روی بدنه ی شگل حک می شود.
 • از به کار بردن شگل های بدون علائم سازنده، تناژو… خودداری کنید.
 • قبل از کار و قبل از برگرداندن شگل به انبار، شگل ها را از لحظ ضعیف شدگی، آسیب دیدگی، خوردگی، زنگ زدگی، کج شدگی و… بازرسی کنید.
 • پین شگل را از لحاظ سالم بودن، صاف بودن، خمیدگی، ترک خوردگی و هرگونه آسیب دیگر بازرسی کنید.
 • پین شگل باید به راحتی و با کمترین نیروی لازم درون چشمی شگل قرار گیرد و محکم شود.
 • پین هایی را که رزوه ی آن خراب شده به کار نگیرید.
 • از قرار دادن میله ی گرد، پیچ، مفتول و… به جای پین شگل خودداری کنید. زیرا بار باعث خمیدگی آنها می شود.
 • جابه جا کردن پین های شگل های مختلف با اندازه های متفاوت ممنوع است.
 • اگر مقدار ضعیف شدگی شگل و اجزای آن بیش از 10% مقدار اولیه ی آن باشد، شگل را به کار نگیرید. ( نقاطی که در شکل زیر مشخص شده)
 • هرگونه عملیات کار گرم نظیر جوشکاری روی اجزای شگل ممنوع است. در شکل زیر جوشکاری روی پین را مشاهده می کنید.
 • برای شناسایی شگل های نا ایمن از شگل های ایمن، از سیستم کدهای رنگی استفاده می شود. در این سیستم تجهیزاتی که به هر دلیل نا ایمن هستند رنگ قرمز داشته و باید از رده خارج شوند و تجهیزاتی که مورد تایید ایمنی می باشند رنگ سبز دارند.
 • پین های پیچی شگل را هنگام استفاده پس از محکم کردن، مقدار کمی به آرامی شل کنید تا از باز شدن آن هنگام برداشتن بار جلوگیری شود.
 • برای افزایش ضریب ایمنی از اشپیل برای جلوگیری از در رفتن ناگهانی پین شگل استفاده می شود.
 • شگل برای تحمل نیرو های عمودی طراحی شده است نیروهای جانبی و مورب موجب تنش و آسیب دیدگی در شگل خواهد شد.

 

برای بازرسی از شگل ها نقاط زیر را مورد بازرسی قرار دهید:

 

 • اگر سیم بکسل بدون چشمی باشد هنگام کار با شگل، احتمال آسیب دیدگی و پارگی سیم بکسل بسیار زیاد خواهد بود.
 • اگر دهانه ی شگل بیش از اندازه باز شود، پین به درستی درون آن قرار نمی گیرد که این امر خطرناک است.
 • اگر از چند اسلینگ برای جابه جایی بار استفاده می کنید از شگل نعل اسبی که به اندازه ی کافی بزرگ است استفاده کنید تا چشمی های اسلینگ به طور ایمن روی قسمت نعل اسبی قرار گیرند. قلاب جرثقیل حتما باید روی پین شگل قرار داشته باشد.
 • معمولا شگل های D شکل برای جابه جایی بار با زنجیر به کار می روند.
 • ضربه و حرکت بار بر روی شگل می تواند باعث شل شدگی و در رفتن پین شود که در این صورت امکان سقوط بار وجود دارد. برای جلوگیری از این کار، از پین های پیچ و مهره ای یا اشپیل دار استفاده کنید.
 • برای جابه جایی ورق های بزرگ فلزی از نوعی شگل مخصوص برای این کار استفاده می شود که پین آن از درون سوراخ ورق فلزی وارد شده و شگل به قلاب جرثقیل وصل می شود.
 • فاکتور ایمنی در طراحی شگل ها 6برابر SWL آنها است.
 • همواره شگل ها را به طور مناسب نگهداری و حمل کنید.
 • عادت کنید که حتی برای جابه جایی های کوچک بار، پین و مهره ی شگل را محکم و کامل ببندید.
 • هرگونه چکش کاری و آهنگری بر روی شگل به منظور رفع آسیب های آن ممنوع است.
 • قلاب جرثقیل همواره روی پین شگل قرار می گیرد نه روی قسمت نعلی شکل.
 • هرگز به شگل حامل بار شوک وارد نکنید زیرا باعث آسیب می شود.
 • شگل های آسیب دیده را به هیچ عنوان به انبار برنگردانید بلکه به تایید بازرس مجرب برسانید.
 • شگل ها را در جای تمیز، خشک و عاری از گردو غبار نگهدارید و از خوردگی آنها نیز محافظت کنید.
 • بر روی شگل های با تناژ بالاتر از 85 تن علاوه بر تست های لازم توسط سازمان های بازرسی، باید تست های غیر مخرب انجام شود، همچنین این شگل ها باید دارای شماره سریال بوده و گواهینامه ی تاییدیه ی مواد به کار رفته در ساختمان شگل را نیز داشته باشند.
 • شگل هایی که دچار ضعیف شدگی شدید هستند از ناحیه ی قوسی شکل و بین آن به راحتی قابل شناسایی هستند، آنها را به کار نگیرید.
 • اضافه بار منجر به تغییرات خطرناک در ساختمان شگل می شود. پین خم شده، شگل کشیده و دهانه ی آن نیز دچار تغییر میشود. از شگل، متناسب با ظرفیتش بار بلند کنید.
 • چشمی های شگل را بازرسی کنید تا با یکدیگر در یک راستا باشند و از شگل های تاب خورده استفاده نکنید.

امروزه از دستگاه های پیشرفته برای اندازه گیری میزان پایداری شگل در برابر فشار استفاده می شود.

 

نحوه ی کار این دستگاه به این صورت است که دو فک دستگاه توسط زنجیر و اسلینگ مربوطه با مقدار فشار مشخص، شگل را تحت فشار قرار می دهند.

در نهایت پس از انجام تست و مشاهده ی نتایج آن، بازرس با مقایسه ی شگل با استانداردهای مربوطه ایمن یا نا ایمن بودن شگل را مشخص می کند.

 

بازرس مجرب پس از بازدید از اجزای شگل آنها را مورد تست و بازرسی فنی قرار داده و نتیجه ی بازرسی را مطابق نمونه ی های استاندارد به شرکت مربوطه اعلام میکند.

لازم به ذکر است که تست های Proof Test, NDT و سایر تست های مورد نظر در صورت نیاز انجام می شود.

 

جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88930943-021 و فکس 88936994-021 تماس حاصل فرمایید.

بازدید تاور، بازرسی تاور، سرتیفیکیت تاور، گواهی تاور، برگه تاور، تاییدیه تاور

بازدید جرثقیل، بازرسی جرثقیل، سرتیفیکیت جرثقیل، گواهی جرثقیل، برگه جرثقیل، تاییدیه

بازدید HSE، بازرسی HSE، سرتیفیکیت HSE، گواهی HSE، برگه HSE، تاییدیه HSE

بازدید سلامت، بازرسی سلامت، سرتیفیکیت سلامت، گواهی سلامت، برگه سلامت، تاییدیه سلامت

بازدید ایمنی، بازرسی ایمنی، سرتیفیکیت ایمنی، گواهی ایمنی، برگه ایمنی، تاییدیه ایمنی