چک لیست رایگان بازرسی دوره ای

دانلود رایگان چک لیست بازرسی  و ایمنی جرثقیل ها

دانلود رایگان چک لیست بازرسی و ایمنی لیفتراک ها

دانلود رایگان چک لیست بازرسی و ایمنی  جرثقیل برجی (تاورکرین)

دانلود رایگان چک لیست بازرسی  و ایمنی جرثقیل متحرک (موبایل)

دانلود رایگان چک لیست بازرسی  جرثقیل سقفی و دروازه ای

چک لیست رایگان بازرسی جرثقیل برجی - تاورکرین

چک لیست رایگان بازرسی جرثقیل متحرک (موبایل)

دانلود رایگان چک لیست بازرسی جرثقیل سقفی

دانلود چک لیست رایگان بازرسی لیفتراک

دانلود چک لیست رایگان بازرسی داربست

دانلود چک لیست رایگان بازرسی داربست

دانلود چک لیست رایگان بازرسی داربست

مراحل بازرسی و صدور گواهی نامه سلامت جرثقیل و لیفتراک در شرکت بازرسی فنی جرثقیل هیرسا کیفیت  PHQ  :

 

1-درخواست مشتری مبنی بر انجام بازرسی فنی و تکمیل فرم تقاضای بازرسی جرثقیل

2-انجام بازرسی فنی توسط شرکت بازرسی مطابق با چک لیست های معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز

3-ارائه گزارش کامل بازرسی در صورت عدم تاییدبازرسی  موارد و سپس انجام تست بار ( LOAD TEST )

6-صدور گواهینامه سلامت

 

بازدید تاور، بازرسی تاور، سرتیفیکیت تاور، گواهی تاور، برگه تاور، تاییدیه تاور
بازدید جرثقیل، بازرسی جرثقیل، سرتیفیکیت جرثقیل، گواهی جرثقیل، برگه جرثقیل، تاییدیه
بازدید HSE، بازرسی HSE، سرتیفیکیت HSE، گواهی HSE، برگه HSE، تاییدیه HSE
بازدید سلامت، بازرسی سلامت، سرتیفیکیت سلامت، گواهی سلامت، برگه سلامت، تاییدیه سلامت
بازدید ایمنی، بازرسی ایمنی، سرتیفیکیت ایمنی، گواهی ایمنی، برگه ایمنی، تاییدیه ایمنی ،بازرسي لیفتراک، عوامل نقص شاخک های لیفتراک

نحوه ی شارژ کردن باتری لیفتراک، بازرسی جرثقیل برجی، بازرسی تاورکرین،دانلود چک لیست رایگان جرثقیل ها

 جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88930943-021 و فکس86034595-021   تماس حاصل فرمایید.