حضور PHQ  در نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

4 الی 8 اردیبهشت ماه 94

مصلی تهران شبستان اصلی- غرفه 153 و 154

حضور دوستان و حامیان PHQ در نمایشگاه صنعت ساختمان

غرفه جرثقیل ها و تاورکرین ها

مصلی تهران