بازرسی قبل و حین نصب جرثقیل برجی (تاورکرین)

بازرسی قبل و حین نصب جرثقیل برجی (تاورکرین)

بازرسی قبل و حین نصب جرثقیل برجی (تاورکرین)

 

با مجوز از سازمان ملی استاندارد به شماره naci 422

و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 744411

و بیش از صدها پروژه ساختمانی موفق، آماده ارائه خدمات فنی بازدید  

وتاییدیه و  نظارت بر مراحل نصب  جرثقیل برجی-تاورکرین، نظارت بر نحوه چگونگی  بتن ریزی  

و ایجاد فونداسیون استاندارد برای جرثقیل برجی- تاورکرین در

شرکت  بازرسی PHQ  توسط بازرسین المانی و ایرانی متخصص، اجرا می گردد.

 

تاییدیه فونداسیون و پایه تثبیت جرثقیل برجی- تاورکرین با استفاده از نرم افزار و ابزارالات مهندسی توسط متخصصین صنعت تاور و عمران در حال اجرا می باشد

متقاضیان  می توانند تقاضای بازرسی فنی از مراحل نصب جرثقیل برجی – تاورکرین  خود را از طریق PHQ درخواست کنند.

 بازرسی قبل و حین نصب جرثقیل برجی

 

مراحل بازرسی حین نصب جرثقیل برجی  (تاورکرین) :

  1. بازرسی قبل از نصب جرثقیل برجی – تاورکرین
  2. بازرسی خرید و کارشناسی قیمت  جرثقیل برجی – تاورکرین
  3. بازرسی از نصب پایه تثبیت و فونداسیون جرثقیل برجی –  تاورکرین
  4. بازرسی نصب و قبل از بهره برداری جرثقیل برجی – تاورکرین

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مراحل بازرسی و صدور گواهی نامه سلامت جرثقیل و لیفتراک در شرکت بازرسی فنی جرثقیل هیرسا کیفیت  PHQ  :

1-درخواست مشتری مبنی بر انجام بازرسی فنی و تکمیل فرم تقاضای بازرسی جرثقیل
2-انجام بازرسی فنی توسط شرکت بازرسی مطابق با چک لیست های معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز
3-ارائه گزارش کامل بازرسی در صورت عدم تایید
4-رفع ایرادات از سوی متقاضی بازرسی
5-در صورت عدم سلامت قطعات، تعیین فرصت جهت برطرف کردن موارد و سپس انجام تست بار ( LOAD TEST )
6-صدور گواهینامه سلامت

بازدید تاور، بازرسی تاور، سرتیفیکیت تاور، گواهی تاور، برگه تاور، تاییدیه تاور
بازدید جرثقیل، بازرسی جرثقیل، سرتیفیکیت جرثقیل، گواهی جرثقیل، برگه جرثقیل، تاییدیه
بازدید HSE، بازرسی HSE، سرتیفیکیت HSE، گواهی HSE، برگه HSE، تاییدیه HSE
بازدید سلامت، بازرسی سلامت، سرتیفیکیت سلامت، گواهی سلامت، برگه سلامت، تاییدیه سلامت
بازدید ایمنی، بازرسی ایمنی، سرتیفیکیت ایمنی، گواهی ایمنی، برگه ایمنی، تاییدیه ایمنی ، بازرسی قبل و حین نصب جرثقیل برجی