خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد PHQ

– بازرسی فنی بیل مکانیکی                                                                                                                                                                                                                  bill

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی بیل مکانیکی با گواهینامه معتبر

 

بازرسی بیل مکانیکی

انواع بیلهاي مکانیکی:

الف- بیل مکانیکی با جام معکوس
به این بیل اسامی متعددي داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل کششی.
این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند وبراي حفاري مناسبند.
ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
این بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهاي جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند.
ج- بیل کششی (دراگلاین)
بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان – جرثقیل – جام بیل کششی و کابلهاي لازم جهت کنترل قسمتهاي مختلف تشکیل شده است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر وخیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهاي مورد استفاده قرار می گیرد. بازوي طویل آن براي حفاري و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده وزمان سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین میباشد.
جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس02188936994 تماس حاصل فرمایید.