بازرسی جرثقیل برجی

 

 

 شرکت بازرسی هیرسا PHQ 

با مجوز از سازمان ملی استاندارد به شماره naci 422

و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 744411

و بیش از صدها پروژه ساختمانی موفق، آماده ارائه خدمات فنی بازدید و انجام تست های دوره ای از

تاور کرین مطابق الزامات سازمان نظام مهندسی می باشد.

 

بازرسی جرثقیل برجی  (تاورکرین)  به چند روش زیر انجام می شود:

1. بازرسی پیش از خرید  تاور کرین و انجام کارشناسی فنی خرید

2. بازرسی فنی بیش از نصب تاور کرین جهت حصول اطمینان از صحت کامل تمامی سکشن ها

3. بازرسی حین نصب تاور کرین و نظارت بر کار امور کار پیمانکاران تاور کرین- نصاب – سرویس کار و …

 

بازرسی های ویژه جرثقیل برجی  (تاور کرین) : بازرسی های مداوم

یک برنامه منظم و مداوم بازرسی و تعمیر و نگهداری برای هر جرثقیل طبق توصیه سازنده باد فراهم شود. این برنامه بازرسی توسط شرکت بازرسی فنی با تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد  به صورت بازدید چشمی و  دستگاه های دیجیتال  طبق موارد ذیل انجام می گیرد:

–         هماهنگی عملکرد و کنترل سرعت اجزا

–         کنترل های عملیاتی و اضطراری، تجهیزات، نشانگرها و قفل های ایمنی

–         روغن کاری قسمت های متحرک، بازرسی از اجزای فیلتر روغن و سطح مایعات دستگاه

بازرسی عمده 10 ساله

بازرسی جرثقیل برجی  (تاورکرین)   با اهداف کلی زیر انجام می شود:

–   وضعیت عملکرد بخش های ساختاری، مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی دستگاه

–  استفاده از آزمون های غیرمخرب برای شناسایی عیوب طبق استاندارد مربوطه

–   سیستم های ترمز، سیستم های کنترلی، ایمنی و اضطراری

–   مناسب بودن دستورالعمل های ایمنی و اجرایی مطابق شرایط کار

 

بازدید تاور، بازرسی تاور، سرتیفیکیت تاور، گواهی تاور، برگه تاور، تاییدیه تاور
بازدید جرثقیل، بازرسی جرثقیل، سرتیفیکیت جرثقیل، گواهی جرثقیل، برگه جرثقیل، تاییدیه
بازدید HSE، بازرسی HSE، سرتیفیکیت HSE، گواهی HSE، برگه HSE، تاییدیه HSE
بازدید سلامت، بازرسی سلامت، سرتیفیکیت سلامت، گواهی سلامت، برگه سلامت، تاییدیه سلامت
بازدید ایمنی، بازرسی ایمنی، سرتیفیکیت ایمنی، گواهی ایمنی، برگه ایمنی، تاییدیه ایمنی
درخواست بازرسی فنی و صدور گواهی سلامت