سطح تکمیلی بازرسی انواع جرثقیل های برجی و جرثقیل های متحرک

اخبار شرکت در دوره اموزشی سطح تکمیلی بازرسی انواع جرثقیل های برجی و جرثقیل های متحرک   1394/02/24

دوره اموزشی تجهیزات باربرداری و اصول بستن بار (ریگری و لیفتینگ) اسلینگ- شگل -تسمه -زنجیر

اخبار شرکت  در دوره اموزشی تجهیزات باربرداری و اصول بستن بار – ریگری و لیفتینگ  1394/03/21

دوره اموزش اپراتور اسانسور کارگاهی و شناخت اسانسورهای کارگاهی

اخبار شرکت در دوره اموزش اپراتور اسانسور کارگاهی و شناخت اسانسورهای کارگاهی 1394/04/25

دوره اموزشی بازرسی فنی جرثقیل های سقفی دروازه ای

اخبار شرکت دردوره اموزشی بازرسی فنی  جرثقیل های  سقفی دروازه ای  1394/05/29

دوره اموزشی بازرسی فنی ایمنی لیفتراک

اخبار شرکت دردوره اموزشی بازرسی فنی ایمنی لیفتراک 1394/06/26

اموزش فنی مونتاژ و دمونتاژجرثقیل برجی

اخبار شرکت در دوره اموزشی مونتاژ و دمونتاژ جرثقیل برجی- تاورکرین 1394/07/16

دوره سرویس و نگهداری ماشین الات راهسازی

اخبار شرکت در دوره اموزشی سرویس و نگهداری ماشین الات راهسازی 1934/08/14

دوره اموزشی بازرسی فنی جرثقیل های متحرک(موبایل)

اخبار شرکت در دوره اموزشی جرثقیل های متحرک 1394/09/12

دوره اموزشی بازرسی فنی جرثقیل های برجی-تاورکرین

اخبار شرکت در دوره اموزشی بازرسی فنی جرثقیل های برجی-تاورکرین1394/10/17