بازرسی فنی اسانسور و بالابر

بازرسی ایمنی آسانسورهای اداری و صنعتی توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

با توجه به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی HSE & Ohsas 18001:2007 و همچنین دستور المعل ملی در خصوص بازرسی فنی و صدور سرتیفیکت سلامت (گواهی سلامت) آسانسورها و بالابرهای نصب شده در سازمان ها، گروه بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد 021moshaver=02166742837 ارائه خدمات بازرسی فنی ادورای از آسانسورها و صدور گواهی سلامت و ایمنی را به شرح زیر ارائه می نماید.

با توجه به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی HSE & Ohsas 18001:2007 و همچنین دستور المعل ملی در خصوص بازرسی فنی و صدور سرتیفیکت سلامت (گواهی سلامت) آسانسورها و بالابرهای نصب شده در سازمان ها، گروه بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد 021moshaver=02166742837 آمادگی ارائه خدمات بازرسی فنی ادورای از آسانسورها و صدور گواهی سلامت می باشند.

 
بازرسی های فنی قابل ارائه توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگادبازرسی فنی دوره ای انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورهای مسافری و باری

بازرسي ایمنی آسانسورهاي  الكتريكي و هیدرولیک

بازرسي آسانسورهاي خدماتي، باربر، خودروبر و مسافری

بازرسي قطعات و اجزاء آسانسورهای نصب شده

بازرسي ادواري و پس از نصب انواع آسانسورها

بازرسي آسانسورهای بدون موتورخانه (room less)

استانداردهای مرجع در بازرسی فنی آسانسور توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد عبارت است از:

– استانداردهاي ملي ايران 1-6303

– استانداردهاي بین المللی EN81 , ASME A17.1 و …

مواردی که در حین بازرسي آسانسور بررسي خواهندشد عبارت است از:

– سيستم هاي كنترلي، ايمني، الكتريكي و محركه آسانسور

– سيستم تعليق كابين و مكانيزم تعادل و مسير حركت كابين

– تست و ازمون عملكرد ترمزهای ايمني، گاورنر و ضربه گيرهای آسانسور

– عملكرد قفل ها و درب هاي كابين و طبقات

نکات مهم جهت بازرسی آسانسور:

1- تعیین نوبت بازرسی پس از پرداخت هزینه بازرسی صورت خواهد گرفت.

2- در صورت عدم تأیید آسانسور در بازدید اول، متقاضی بازرسی ویا نماینده وی باید پس از رفع موارد عدم تطابق با استاندارد مجدداً درخواست نوبت بازرسی نماید.

 

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مراحل بازرسی و صدور گواهی نامه سلامت جرثقیل و لیفتراک در شرکت بازرسی فنی جرثقیل هیرسا کیفیت  PHQ  :

1-درخواست مشتری مبنی بر انجام بازرسی فنی و تکمیل فرم تقاضای بازرسی جرثقیل
2-انجام بازرسی فنی توسط شرکت بازرسی مطابق با چک لیست های معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز
3-ارائه گزارش کامل بازرسی در صورت عدم تایید
4-رفع ایرادات از سوی متقاضی بازرسی
5-در صورت عدم سلامت قطعات، تعیین فرصت جهت برطرف کردن موارد و سپس انجام تست بار ( LOAD TEST )
6-صدور گواهینامه سلامت

بازدید تاور، بازرسی تاور، سرتیفیکیت تاور، گواهی تاور، برگه تاور، تاییدیه تاور
بازدید جرثقیل، بازرسی جرثقیل، سرتیفیکیت جرثقیل، گواهی جرثقیل، برگه جرثقیل، تاییدیه
بازدید HSE، بازرسی HSE، سرتیفیکیت HSE، گواهی HSE، برگه HSE، تاییدیه HSE
بازدید سلامت، بازرسی سلامت، سرتیفیکیت سلامت، گواهی سلامت، برگه سلامت، تاییدیه سلامت
بازدید ایمنی، بازرسی ایمنی، سرتیفیکیت ایمنی، گواهی ایمنی، برگه ایمنی، تاییدیه ایمنی ، بازرسی فنی اسانسور و بالابر ساختمانی