خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– مشاوره صنعتی

– بازرسی تاور کرین

– بازرسی فنی دوره ای انواع جرثقیل های Tower Crane براساس استانداردهای معتبر بین المللی

– برگزاری کلاس های آموزشی در صورت نیاز با گواهی معتبر