بازرسی ایمنی برق

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسي ترانسفورماتورهاي صنعتي

– بازرسي تابلوهاي برق

– بازرسی سیستم ارتینگ (نظارت بر نصب و عیب یابی سیستم ارتینگ)

– بازرسی فنی سیستم ارتینگ و تابلوهای برق و سیستم های برق رسان و تابلوهای برق و ارایه مشاور فنی