موارد ذیل در بازرسی تاور کرین مورد بررسی قرار می گیرند:

1. رینگ گردان

– باز کردن رینگ گردان و پیچ و مهره های آن

– بررسی ضعیف شدگی و خوردگی

– تعویض بلبرینگ های ضعیف

– انجام آزمون های غیرمخرب و تعمیر بلبرینگ

– بررسی لقی و شلی چرخ دنده ها

– انجام آزمون غیرمخرب بر روی تمام پیچ و مهره ها و در صورت نیاز تعویض قطعات فرسوده

2. موتور، پمپ و شیرهای هیدرولیک

– بازکردن تمام اجزای موتور هیدرولیک

– تعویض تمام شیرها و اجزای فرسوده

– بررسی مقاومت اجزا مطابق با توصیه سازنده

– تست فشار و تست عملکرد موتور پس از بستن آن روی دستگاه

3. درام بالابر

– بازکردن اجزای درام بالابر و در صورت نیاز تعویض بلبرینگ های فرسوده

– بازرسی شیار درام بالابر

– بازرسی از چرخ دنده ها (از لحاظ ضعیف شدگی و لقی مجاز)

– تعویض چرخ دنده ها در صورت عدم انطباق با توصیه سازنده

4. سیستم ترمز

– باز کردن و جدا کردن تمام اجزای ترمز دستگاه

– بازرسی از پین ها، فنرها و بوش ها

– تعویض واشر

– بررسی عملکرد صحیح پیستون ها

– بررسی نقاط جوش کاری شده توسط آزمون های غیرمخرب

– بررسی نشتی روغن سیستم هیدرولیک قبل از بستن آن روی دستگاه

– بررسی لنت ترمز

5. قرقره های سیم بکسل

– باز کردن تمام قرقره ها و تعویض بلبرینگ ها در صورت نیاز

– بررسی اندازه شیار قرقره متناسب با سیم بکسل و طبق توصیه سازنده

– بازرسی از قرقره ها به منظور تشخیص ترک خوردگی، آسیب دیدگی و تنظیم بودن

6. سیلندر هدرولیکی بالابر بوم

– باز کردن تمام اجزای سیلندر و شیرهای هیدرولیکی

– بررسی مهره گلند (نشتی گیر روغن) از لحاظ ترک خوردگی یا ضعیف شدن

– تعویض درزگیرها و آب کاری مجدد پیستون در صورت نیاز

– تست عملکرد و فشار پس از سوار کردن سیلندر روی دستگاه

– آزمون غیرمخرب از نقاط جوشکاری شده

7. گیربکس

– باز کردن تمام اجزای گیربکس، شفت ها و بست های مربوطه

– تعویض بلبرینگ ها و دنده های فرسوده و ضعیف شده

8. بوم
– آزمون غیر مخرب روی تمام اجزای بوم قبل از نصب آن
– انجام آزمون آلتراسونیک و ضخامت سنجی اتصالات بوم

9. چارچوب A شکل
– بازکردن تمام پین ها
– انجام آزمون غیر مخرب روی تمام اتصالات جوشکاری شده

10. پین اجزای متحرک (پین پاشنه‏‏ی بوم)
– بازکردن تمام پین های اجزای متحرک
– اندازه گیری قطر پین ها و بوش ها در صورت نیاز تعویض آنها
– بازرسی از سیستمهای مهار کننده (گیره ها) و گریس خورها
– بازرسی از پین های ثابت و در صورت نیاز تعویض آنها

11. سیم بکسل (طناب فلزی)
– تمامی سیم بکسل ها برای تشخیص بریدگی، ضعیف شدگی، کشیدگی، تاب خوردگی بازرسی شود. (شکل های 45.6 و 46.6)
– در صورت تعویض سیم بکسل، سیم بکسل جدید مطابق با توصیه های سازنده‏‏ی دستگاه باشد.
– بازرسی از پین ها و انتهای سیم بکسل های نگهدارنده

12. سیستم های الکتریکی (ولتاژ بالا)
– بازرسی تابلو توزیع اصلی برق، سیم کشی، فیوز، موتور و سایر اجزای الکتریکی توسط متخصص برق
– تعویض واجزای فرسوده‏‏یا آسیب دیده
– هنگام بازرسی، تابلوی هشداردهنده نصب شود.

13. موتورهای الکتریکی
– بازکردن اجزای موتورهای الکتریکی از دستگاه
– بازرسی از جاروبک ها و بلبرینگ ها، کلیدها و سیم کشی موتور از لحاظ وجود آسیب و فرسودگی
– بازرسی از پین ها وشیار خار شفت ها از لحاظ فرسودگی و ترک خوردگی
– نصب تابلوی هشداردهنده هنگام بازرسی از جرثقیل
14. قسمت متحرک قلاب
– بازرسی از چرخ های قسمت متحرک قلاب
– جایگزینی چرخ های قلاب در صورت نیاز
– آزمون غیر مخرب برای شناسایی ترک خوردگی در نقاط جوشکاری شده قسمت های متحرک قلاب
15. مجموعه‏‏ی قلاب
– بازرسی مجموعه‏‏ی قلاب از نظر ابعاد و تضمین مطابقت با مشخصات سازنده.
– آزمون غیرمخرب برای تشخیص ترک خوردگی قلاب