شرکت هیرسا کیفیت آمادگی بازرسی تجهیزات کمک بالابری زیر را دارد:

– بلوک قرقره ها (block)

– هوک

– وایر راب اسلینگ (wire slings)

– قلاب (swivels)

– زنجیر

– شکل (shackle)

– تسمه

– بازرسی انواع وایرها از نظر

ساختار رشته ها
جنس
نوع روکش
تعداد رشته ها
نحوه بستن
بر اساس استاندارد DOE

 

جهت ارایه درخواست بازرسی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس 88898593-021  تماس حاصل فرمایید.