علل پیدایش و معیار پذیرش سایش شدید سیم بکسل هاچیست؟

 

علل پیدایش:
-تماس با زمین یا اشیاء خارجی
-سایز کوچک تر از قرقره
-ساختار یا گرید نامناسب
-زاویه عبور زیاد
-قرقره فرسوده یا ناهمراستا

معیار پذیرش:
-سایش وایرها تا یک سوم قطر اولیه

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .

برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .

تلفن فراموش نشدنی moshaver021:

تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید

 

 

02188930943

09128898594

 

 

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #