در چه صورت بازرسی متناوب صورت می گیرد؟

-بعدازهرگونه تعمیر اساسی،تغییر یا اصلاح

-بعد از هرگونه تغییر در طراحی

-بعد از جداسازی اجزا جرثقیل جهت جابه جایی

-اگر جرثقیل بیش از یک ماه و کمتر از شش ماه استفاده نشده باشد

-بعد از هرگونه واژگونی و تصادف

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .
برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .
تلفن فراموش نشدنی moshaver021:
تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید
 
 
02188930943
09128898594
 
 
#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #