نحوه ی بازرسی جرثقیل متحرک چگونه می باشد؟

-بازرسی چشمی

-بازرسی کارایی تجهیزات و بازرسی عملکردی

-بازرسی اجزای سازه ای

-آزمون های غیرمخرب

-بازرسی ابعادی

-بازرسی موارد عمومی

-بازرسی ایمنی

-بازرسی جوش

-بازرسی اجزای الکتریکی و کنترلی

-آزمون های بار و اضافه بار

-بررسی دفترچه سوابق و سایر مدارک

-تهیه گزارش و ارزیابی جرثقیل

-بازرسی اجزای مکانیکی-هیدرولیکی

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .
برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .
تلفن فراموش نشدنی moshaver021:
تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید
 
 
02188930943
09128898594
 
 
#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #