چند نمونه از محاسن سیم بکسل پیش شکل داده شد چیست؟

برای برش سیم بکسل لازم نیست دو انتهای آن را مهار کنید.

قابلیت انعطاف پذیری بهتری نسبت به نوع پیش شکل داده نشده دارد.

گره خوردگی کمتر روی می دهد و سیم بکسل به راحتی روی درام حرکت می کند.

طول عمر بیشتری دارد.

سیم بکسل پیش شکل داده شده ، چون کشیدگی ساختاری در آن انجام شده است، زمانی که زیر بار نیست هیچگونه تمایلی برای پیچیدن و باز شدن ندارد.  

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .
برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .
تلفن فراموش نشدنی moshaver021:
تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید
 
 
02188930943
09128898594
 
 
#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #