بازرسی مقدماتی فنی جرثقیل های متحرک بر اساس استاندارد های ASME , DOE

-پیش از نخستین استفاده از جرثقیل تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر شده باید مطابق با برگه های بازرسی توسط بازرس ماهر بازدید و تمام اسناد و مدارک بازرسی به همراه تاریخ و امضای بازرس،تهیه و بایگانی شوند.

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .

برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .

تلفن فراموش نشدنی moshaver021:

تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید

 

 

02188930943

09128898594

 

 

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #