انواع بازدید ها

.1 بازدید روزانه : قبل از شروع کار توسط راننده

.2 بازدید هفتگی ، ماهیانه : طبق چک لیست سازنده / استاندارد توسط تیم تعمیرات )مکانیک،برق( CMMA –CHECK LIST

 3. تست و بازدید سالیانه : توسط بازرس / شرکت مورد تایید اداره استاندارد / کار جهت صدور گواهینامه

سلامت فنی Certificate

انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری .

برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها همراه با گواهی آموزشی .

تلفن فراموش نشدنی moshaver021:

تنها کافی است شما حروف 021 moshaver را برروی تلفن شماره گیری فرمائید و تماس را برقرار کنید

 

 

02188930943

09128898594

 

 

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #