كارگاه آموزشي ايمني و بازرسي بالابرهاي هيدروليكي در چهارمين روز از همايش استانداردوايمني ليفتينگ سه شنبه ٩٧/٦/١٣

#phq #جرثقیل #phqcrane #همايش