دوره آموزشی مهر ماه سال 1397 
#جرثقیل #ریگر #ایمنی_برق #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #