کنتاکتور
وسیله الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن سه فاز