دوره های تخصصی شهریور سال 96
#پنجمین_همایش_ سالانه_و_نشست_سالانه_جرثقیل_لیفتراک_و_صنایع_وابسته 
#ششمین_همایش_استاندارد_و_ایمنی_لیفتینگ_در_شهریور_ 97

#جرثقیل #ریگر #ایمنی_برق #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #