شرکت بازرسی فنی   PHQ  و واحد آموزش  PHQ  ACADEMY  به عنوان مجموعه ای تخصصی در صنعت لیفتینگ

دارای یبیشترین  دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی میباشد.

جهت بازرسی فنی و صدور گواهی نامه سلامت میتوانید با تلفن انحصاری 021 MOSHAVER  تماس بگیرید.

 

 

 

لازم نیست شماره را حفظ نمایید

021 MOSHAVER : 021 66742837

 

 

021 88930943

0912 1154318