دوره آموزشی تاور کرین 
روز چهارشنبه 97/3/30

#جرثقیل 
#تاورکرین 
#بازرسی_فنی 
#اموزشی
#hse 
#phq 
#phqcrane