مراحل نصب و مونتاز تاور کرین 
#جرثقیل 
#آموزشی 
#تاورکرین 
#بازرسی 
#phqcrane