بانک اطلاعاتی فعالان صنعت لیفتینگ سال 1397
http://phq.ir/download/LiftingBank.pdf :  جهت دانلود ویزه نامه 
#جرثقیل
#بازرسی
#دوره_آموزشی 
#همایش 
#phq 
#phqcrane 
#hse