از موارد بازرسی اجزاء لیفتراک می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

وضعیت کابین                                                                      وضعیت چراغ گردان

وضعیت شیشه ها و برف پاکنها                                                 وضعیت جک های هیدرولیک

وضعیت صندلی کابین                                                            وضعیت سیستم هشداری دنده عقب

وضعیت گیج نشانگر فشار روغن                                                وضعیت رادیاتور

وضعیت گیج نشانگر مقدار سوخت                                             وضعیت بوق هشدار و آژیر

وضعیت گیج نشانگر باطری                                                      وضعیت آینه ها

وضعیت اهرمهای کنترل                                                         وضعیت موتور

وضعیت صدا در هنگام کار                                                      رنگ و پوشش

وضعیت ارتعاش                                                                    وضعیت روشن و خاموش کردن لیفتراک

کمربند ایمنی                                                                      وضعیت سقف لیفتراک ( محافظ )

کپسول آتشنشانی                                                                 وضعیت سازه و دکل و ریلها

عملکرد فرمان                                                                      وضعیت اتصالات سازه

وضعیت ترمز ها                                                                    وضعیت مخزن سوخت

عملکرد ترمز دستی                                                               وضعیت بستهای سیستم هیدرولیک

وضعیت چراغ ها                                                                   وضعیت پینها و پیچها

وضعیت شاخکها                                                                   روغنکاری

وضعیت زنجیر                                                                     عملکرد سیستم ترمز

وضعیت شلنگها و سیستم هیدرولیک                                          اتصالات شاسی

سیلندر های هیدرولیک                                                          وضعیت اگزوز

فیلتر هوا                                                                            فیلتر روغن