سرعت مجاز باد در عمليات ليفتينگ و باربرداری

 

بر اساس استاندارد ISO 4302 در صورتي كه سرعت باد حداكثر  ۱۴ m/s  يا ۵۰ km/h باشد جرثقيل محترك مجاز به باربرداري مي باشد.

 

حداكثر سرعت باد مجاز طبق استاندارد AS 1418  براي جرثقيل هاي برجي  Tower crane (تاور كرين) هنگام كار ۲۰ m/s يا ۷۲ km/h در نظر گرفته شده است.

 

بر اساس استاندارد ۱۰۰۵۸ استاندارد ملي ايران ISIRI—Islamic Republic Of Iran  سرعت و فشار مجاز به شرح زير مي باشد.