خرابی های متداول سیم بکسل:

خرابی سیم بکسل

خرابی سیم بکسل

۱.لانه کبوتری یا قفس پرنده Bird cage که در اثر ضربه ناگهانی لای سیم باز میشود.
۲.شکستگی  که درواقع سیم بکسل در زیر بار مانده است.
۳.باز شدگی core اصلی سیم بکسل
۴. باز شدگی یکی از رشته های سیم
۵.هر گونه تاب افتادگی در سیم

نکات تکمیلی خرابی سیم بکسل :

سیم بکسل ها از یک طرف روی درام بسته میشود و از طرف دیگر در جرثقیل های متحرک نوک بوم و در تاور ها انتهای فلش.

کرپی ها  یا کلیپس ۲ نوع اند:u_boltساده که ۹۰ درصد شامل این دسته اند و Double که ۱۰ درصد کاربرد دارد.

روش های اتصال سیم بکسل ها:

بست سیم بکسل، پرس،رزین(چسب شمامل پودر و مایع)،بافت
که در روش بافت حداقل ۳۰cm و حداکثر۵۰ cm بایستی طول را ببافند.
برای بافت بایستی ۱۱ گام را باز کرده و سپس با سیم دیگر ببافیم.

اگر سیم مغز کنفی باشد در بافت کنف آن را میبریم ولی اگر مغز فولاد باشد مشکلی ندارد و داخل بافت میرود.

سیم بکسل ها ۲ ویژگی دارند یا مقاوم نسبت به سایش هستند که نوع lang مناسب است و یا مقاوم نسبت به کشش هستند و توان تحمل بیشتری دارند که نوع regular مناسب است.

سایز کرپی همیشه باید با سایز سیم بکسل یکی باشد.

در بستن بار اتصال سیم زنده و مرده ایرادی ندارد (سیم زنده سیمی است که تحت فشار است و بار از آن آویزان است)

اما در جرثقیل اتصال سیم زنده و مرده ممنوع است البته اگر کرپی دوبل باشد قابل قبول است.

هنگام بستن سیم مرده و زنده در بستن بار از کرپی u شکل استفاده شود و سیم مرده در قسمت u شکل قرار گیرد بعلت سایشی که ایجاد میشود تا سیم اصلی آسیب نبیند.

سیم بکسل باید ازگوه وارد شود

میزان بیرون آمدن سیم مرده از گوه طبق استاندارد Asme
۶ تا ۹ اینچ و ۱۲ الی ۱۸ سانتی متر میباشد.

در زمان پر بودن درام و جمع شدن سیم لبه درام بایستی ۲۰ میلی متر(2cm) فاصله داشته باشد که سیم بکسل فرار نکند.

اگر سیم بکسل نازک باشد زیر mm 12 میتوانند سیم مرده را حلقه بزنند.

اکثرا در جرثقیل ها از سیم بکسل های regular استفاده میشود.

سیم بکسل در طول یک گام نبایستی بیش از ۶ تار پاره وجود داشته باشد و یا نبایستی بیش از ۳ تار متعلق به یک strand باشد.

 

تعداد دور باقی مانده سیم بکسل در درام :

حداقل ۲ دور در جرثقیل های سقف(بغیر از نیم دور)،حداقل ۷ دور در تاور کرین و ۲ دور هم در mobile crane باشد.
برای تشخیص جهت درست سیم بکسل دور درام هم یا باید قرقره را در پایین ترین حالت بیاوریم و مشاهده کنیم و یا از کنار درام کلیپس کردن را مشاهده کنیم.
کرپی نقش نگهدارنده ندارد و نگهدارنده اصلی گوه است.
سیم بزرگ و کوچک را نمیتوانیم با کرپی متصل کنیم باید سایزها یکی باشد.
سیم بکیل ها میتوانند لاغر شوند اما اجازه چاق شدن ندارند،یکی از دلایل چاق شدن جذب رطوبت است.عمر مفید سیم بکسل ها با توجه به شرایط و حساسیت کاری متفاوت است.
افزایش طول سیم بکسل هاmax بین 0.75 _0.5 برای کنفی ها نرمال است و برای فولادی ها این عدد حداکثر  0.25 است.
کاهش قطر سیم بکسل ها حداکثر ۳% حجم بیرونی اش است.(درواقع تار بیرونی نه قطر اصلی)