موارد استفاده  و خطرات احتمالی ساید بوم (جرثقیل لوله گذار)
موارد استفاده از سایدبوم:

این جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و

معمولا برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود.

با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از

استفاده های دیگری نمود.جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی

می باشند که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند:

حمل و بارگیری لوله

قرار دادن لوله در کانال

sideboom sideboomphq

خطرات احتمالی هنگام استفاده سایدبوم:

به عنوان مثال حادثه ای که در یکی از پروژه های طرح خطوط :
حركت ناگهاني لوله به سمت كانال (محلي كه جوشكار در آنجا قرار گرفته بود) منجربه ضربه و
برخورد لوله با قفسه سينه و گردن كارگر جوشكار شده و نهايتا جوشكار بين لوله 56 اينچ
و باكت بيل مكانيكي گرفتار مي شود.

مشخصا عدم رعايت فاصله مناسب لوله ها تا Tie-in عدم رعايت موارد ايمني حين عمليات
كانال، انجام عمل ناايمن در حين جوشكاري استفاده از بيل مكانيكي جهت نگه داشتن نردبان .

حامل جوشكارو استفاده از نيروي بلدوزر جهت اعمال فشار به منظور فراهم نمودن شرايط

عدم استفاده از پروانه انجام كار جهت عملياتتوسط پيمانكار و مجري طرح . Tie-in -توسط پيمانكار و مجري طرح

عدم تهيه و ابلاغ دستورالعمل مدون براي انجام عمليات

عدم انجام بحث هاي ايمني در سر كارتوسط پيمانكار .

عدم انجام ارزيابي و كنترل ريسك، بازرسي و مميزي كافي در پروژه ها وعمليات پرخطر و نهايتاً اقدام
براي پيشگيري از وقوع شرايط و اعمال ناايمن.

غفلت نمودن از مسائل و موضوعات ايمني، به دليل تعجيل در انجام كار

استفاده ازافراد مجرب و با صلاحيت كه آگاهي كاملي از خطرات پروژه هاي خطوط لوله گاز در تمامي سطوح و فعاليتها

نظر در خصوص خطرات انجام كار از قبيل ماشين آلات روشهاي صحيح جوشكاري و ا نجام عمليات و غيره.

بازرسي و ارزيابي ريسك جهت شناسايي و ارزيابي وكنترل/حذف خطرات در پروژه ها

https://telegram.me/phqcrane