بازرسی فنی جرثقیل های سقفی دروازه ای

بازرسی فنی جرثقیل های سقفی دروازه ای

بازرسی فنی جرثقیل های سقفی دروازه ای

برای جرثقیل های سقفی و دروازه ای سه نوع شرایط کاری تعریف شده است که  در زیر بررسی می شود.

 • شرایطی که در ان جرثقیل برای بارهای کمتر از 85 درصد ظرفیت مجاز (SWL) ان استفاده می شود (حداکثر 10 بار باربرداری و از یک ساعت بیشتر نشود.)
 • شرایط کار بسیار سنگین: شرایطی است که شامل شرایط باربرداری عادی یا سنگین و توام با وضعیت عملیاتی و محیطی غیر عادی است. مانند درجه حرارت بالا و اتمسفرهای خورنده

بازرسی اولیه جرثقیل های سقفی دروازه ای(روزانه)

این بازرسی توسط رانندهی جرثقیل یا سایر اشخاص تعیید شده به صورت چشمی از موارد زیر به عمل می اید:

 • تمام مکانیزم های عمل کننده برای اطمینان از عملکرد و تنظیمات صحیح
 • نشت هوا و روغن از لوله، مخازن، شیرها و پمپ ها و سایر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
 • قلاب ها از لحاظ تغییر شکل، ترک خوردگی و یا بیش از 15 درصد باز شدگی دهانه ی قلاب و انحراف بیش از 10 درجه
 • ضامن قلاب (شیطانک)
 • سیم بکسل بالابر از لحاظ فرسودگی، پیچش، سایش، کشش، خوردگی و شکستگی
 • زنجیرهای بالابر به همراه اتصالات انتهایی از لحاظ فرسودگی، پیچش، کشیدگی و سایشو..
 • قفل کن الکتریکی

بازرسی جرثقیل های سقفی دروازه ای مداوم :

بازرسی چسمی توسط اپراتور جرثقیل و یا سایر افراد تعیید شده انجام می شود و نیازی به ثبت نتایج وجود ندارد.

فواصل زمانی بازرسی جرثقیل های سقفی دروازه ایعبارتست از :
 • سرویس عادی (ماهیانه)
 • سرویس سنگین (هفتگی تا ماهیانه)
 • سرویس بسیار سنگین (روزانه تا هفتگی)
 • این نوع بازرسی موارد زیر را در بر میگیرد :
 • سیستم ترمز از لحاظ صحت عملکرد
 • وضعیت پیچش زنجیر یا سیم بکسل از لحاظ تطابق با توصیه های سازنده

 

بازرسی دوره ای جرثقیل های سقفی دروازه ای:

 

بازرسی های چشمی توسط شخص صلاحیت دار که در فواصل زمانی زیر انجام می شود.
 • سرویس عادی – سالینه
 • سرویس سنگین – شش ماهه تا سالیانه
 • سرویس فوق سنگین (ماهیانه تا سه ماه یکبار)
این نوع بازرسی جرثقیل سقفی و دروازه ای در موارد سه گانه زیر انجام می شود.
 1. بازرسی دوره ای از جرثقیل سقفی و دروازه ای
 2. بازرسی دوره ای از سیم بکسل
 3. بازرسی دوره ای از زنجیر