بازرسی جرثقیل متحرکmobile crane

بر اساس استاندارد های مذکور، بازرسی فنی از جرثقیل های متحرک به پنج دسته تقسیم می شوند :

 

 

 1. بازرسی مقدماتی (Initial Inspection)

پیش از نخستین استفاده از جرثقیل، تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر شده باید مطابق با برگه های بازرسی توسط بازرسی ماهر بازدید شوند و

تمام اسناد و مدارک  بازرسی به همراه تاریخ و امضای بازرس، تهیه،بایگانی و دردسترس باشند.

 

 1. بازرسی پیش از شروع کار:

رانندگان یا سایر افراد اگاه باید هر روز قبل از شروع کار موارد زیررا مورد بازرسی چشمی قرار دهند.

ثبت این اطلاعات به صورت مکتوب مورد نیاز نیست.

 • تمام سیستم های کنترلی
 • قلاب جرثقیل (تغییر شکل، ترک خوردگی، ضعیف شدن، و ضامن قلاب)
 • سیستم هیدرولیک (سطح مناسب روغن هیدرولیک و جک های تعادلی)
 • بازدید از شیلنگ ها، مخازن، شیرها و پمپ ها به منظور اطمینان از عدم وجود نشتی
 • روغن و هوا
 • بازدید از سیم بکسل
 • سیستم قطع کن برقی قلاب و اژیر ان.
 • بازدید از بوم  به منظور مشخص کردن اسیب یا تغییر شکل اجزای ساختاری ان

 

 

 1. بازرسی ماهیانه:

رانندگان یا سایر افراد اگاه می باید به طور ماهیانه اجزاء و قسمت های زیر را از لحاظ اسیب، ضعیف شدن و عدم کاراییی لازم

مورد بازرسی چشمی قرار دهند تا هیچ گونه تغییری در سیستم های ایمنی و ظرفیت جرثقیل رخ ندهد.

اسناد و مدارک مربوط به این  نوع بازرسی باید دارای تاریخ و امضاء بوده و بایگانی شود.

 • قسمت های مهم دستگاه مانند ترمزها و قلاب ها
 • سیم بکسل های بالابر
 • پایین اوردن قلاب برای ازمایش و سنجش استحکام ان
 • بازرسی از قلاب برای تشخیص ترک خوردگی، تغییر شکل و اسیب دیدگی ناشی از مواد شیمیایی و حرارت و چفت شدن ضامن ایمنی

 

 1. بازرسی دوره ای

رانندگان یا سایر افراد اگاه بادی در فواصل زمانی مشخص و به طور مداوم در

کمتر از یک ماه به صورت چشمی وارد زیر را مورد بازرسی قرار دهند.

در این نوع بازرسی نیازی به ثبت و بایگانی مدارک نیست.

 • اجزای ساختاری
 • لوله، شیلنگ و اتصالات سیستم های هیدرولیکی و پنیوماتیکی
 • موتورها و پمپ های هیدرولیکی و پنو ماتیکی
 • شیرهای هیدرولیکی و پنوماتیک
 • سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک
 • فیلترهای روغن
 • سیم بکسل
برای دریافت اطلاعات بیشتر و انجام بازرسی جرثقیل خود می توانید با شرکت هیرسا کیفیت PHQ  در تماس باشید.