موارد ایمنی جرثقیل متحرک :mobile crane-PHQ

 

موارد ایمنی هنگام بالا بردن بار و حرکت جرثقیل :

 • توصیه سازنده هنگام حرکت جرثقیل با بار رعایت شود.
 • کار بر اساس جدول بار انجام شود.
 • بار تا حد ممکن نزدیک زمین و نزدیک جرثقیل باشد.
 • مسیر حرکت صاف، محکم و هموار باشد.
 • حداکثر سرعت مجاز طبق توصیه ی سازنده باشد.
 • مراقب موانع اطراف، ساختمان ها، افراد و خطوط برق باشید.
 • تا حد ممکن بوم کوتاه باشد.
 • وضعیت لاستیک ها، ابعاد،اندازه، فشار باد مطابق توصیه سازنده باشد.

ایمنی جرثقیل متحرک :

موارد ایمنی  پس از پایان کار با جرثقیل متحرک :

 1. پس از اتمام کار بوم تلسکوپی (هیدرولیکی) دستگاه کاملا بسته شود و در پایین ترین نقطه ممکن قرار گیرد.
 2. بارها پایین اورده شده و از قلاب جرثقیل باز شوند و رها شود.
 3. قلاب جرثقیل در پایین ترین مکان، مهار و بسته شود.
 4. جک های تعادلی جمع و در جای خود قرار گیرد.
 5. اگر جرثقیل در وسط جاده متوقف باشد، اطراف ان باید علائمهشدار دهنده و ایمنی نصب شود.
 6. کلاچ اصلی را قطع کنید یا موتور را خاموش کنید.
 7. همه ترمز ها و ابزار های قفل کننده را فعال کنید.
 8. ترمز سوئینگ و قفل سوئینگ را فعال کنید.
 9. اهرم های کنترلی را خلاص کنید.
 10. در کابین دستگاه قفل شود  تا از ورود افراد متفرقه جلوگیری شود.
 11. دستگاه خاموش و کلید ان برداشته  شود.