دستورالعمل تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ی جرثقیل های متحرک

 

tamir-negahdari

mobile crane Maintenance تعمیر و نگهداری جرثقیل متحرک

پیش از شروع تعمیرات و تنظیمات جرثقیل، پرسنل تعمیر و نگهداری باید این موارد را رعایت کنند :

 1. برای انجام هر گونه عملیات تعمیراتی، جرثقیل را در محلی که برای این کار مشخص شده است  مستقر کنید.
 2. چنانچه که جرثقیل در حین کار دچار نقص شد و قادر به جابجایی ان نیستید، تمهیدات لازم برای جلوگیری از تداخل کاری با عملیات جاری در ان منطقه را مدنظر قرار دهید.
 3. قلاب  دستگاه را پایین اورده  و محکم به جایی ببندید.
 4. بوم جرثقیل را تا حد امکان پایین اورده و ان را محکم کنید.
 5. کلیه کنترل ها را در وضعیت خاموش قرار دهیدو تمام ابزار های عملیاتی را به وسیله ترمز، ضامن یا سایر تجهیزات برای جلوگیری از حرکت ناخواسته قفل کنید.
 6. مطمئن شوید که وسایل روشن کننده دستگاه غیرفعال هستند( دستگاه حتما خاموش شود.)
 7. نیروی محرکه دستگاه را متوقف کنید.
 8. قبل از شل کردن یا دراوردن اجزای هیدرولیکی، فشار روغن هیدرولیک را از تمامی مدارهای هیدرولیک کاهش دهید.
 9. علائم هشداردهنده یا علائم خارج از سرویس بودن دستگاه را نصب کنید.برداشتن این علائم تنها توسط افراد مجاز صورت می گیرد.
 10. بعد ازینکه تنظیمات و تعمیرات انجام شد جرثقیل نباید مشغول کار شود تا زمانی که کلیه حفاظ ها مجددا نصب شده، هوای موجود در سیستم خارج شده، تجهیزات ایمنی مجددا فعال شده و تجهیزات تعمیر و نگهداری خارج شوند.
 11. هنگام بالا رفتن از جرثقیل وبررسی بوم، هرگز سیم بکسل را نگیرید زیرا به علت لغزندگی سیم بکس احتمال سر خوردن وجود دارد.
 12. پیش از اغاز عملیات بازکردن بخش های بوم و یا سایر قسمت های سنگین، حتما از نگهدارنده و پایه ی مناسب برای مهار قطعات استفاده کنید.هرگز زیر بوم یا روی ان نایستید.
 13. داخل حفره های بوم دست نبرید مگر اینکه قسمت های خطرناک کاملا مهار شده باشند.
 14. موانع و علائم هشدار دهنده ایمنی هنگام انجام تعمیرات در اطراف جرثقیل به فاصله 15 متری ان نصب می شوند.
 15. هیچ گونه ابزار و  وسایل تعمیراتی را در داخل دستگاه به جای نگذارید.
 16. تمامی پیچ و مهره ها، بست ها، گیره ها و …..را کاملا سفت کرده و مانند وضعیت اولیه قرار دهید.
 17. توالی و ترتیب را در باز کردن و بستن قسمت ها رعایت کنید.
 18. هماهنگی های لازم بین نفرات تعمیر کار مستقر روی یک دستگاه برای پیشگیری از حوادث احتمالی صورت گرفته باشد.
 19. قبل از بستن هر قطعه روی دستگاه، از صحت عملرکرد ان مطمئن شوید.
 20. هنگام روشن کردن دستگاه به همکاران خود اطلاع دهید.
 21. نظم و ترتیب و نظافت را در محوطه تعمیرگاه رعایت کنید.