تقسیم بندی جرثقیل های برجی بر اساس استاندارد BS7121

1- جرثقیل با واگن متحرک افقی یا A شکل سرچکشی

 

در این نوع جرثقیل، بوم توسط سیم بکسل یا میله فلزی به شکا افقی به ستون (برج) جرثقیل متصل شده است.طول بوم ان ثابت بوده و قلاب از یک واگن کتحرک اویزان شده است و در طول بوم حرکت افقی دارد..

این جرثقیل ظرفیت بالایی دارد، همچنین می تواند در داخل ساختمان نیز برپا گردد.این نوع جرثقیل ثابت بوده و حرکت نمی کند.

 

2- جرثقیل برجی سرصاف

3-جرثقیل بوم متحرک

4-جرثقیل خود برپا :

  • جرثقیل خودبرپا با دکل تکسکوپی (هیدرولیکی)
  • جرثقیل خودبرپا با دکل تلسکوپی مشبک
  • جرثقیل خودبرپا با دکل چرخشی
  • جرثقیل خودبرپا با دکل تلسکوپی مشبک و بوم تلسکوپی هیدرولیکی