چند پرسش در خصوص تاورکرین

 

1-متراژی که یک تاورکرین می تواند پوشش دهد ؟

یک تاور کرین می تواند تا شعاع 70 متری خود را تحت پوشش قرار می دهد

 

2-بیشترین وزن بار را در کدام قسمت فلش می توتند تحمل کند ؟

هنگامیکه شاریوت در نوک فلش قرار دارد کمترین وزن بار را می تواند بلند کند و به همین نسبت هرچه به مرکز یا به اصطلاح کله قندی نزدیک ویم بیشترین تحمل بر تاور را داریم

3- آیا وسیله ای در تاور هست که ناظر بر مقدار بار برداشته توسط تاور باشد   ؟

تاور دارای 2 میکرو سوئیچ است که یکی کنترل بر سیم قلاب دارد که بیشتر از توان و تن تعریف شده بار بلند نکند و دیگری نظارت بر بدنه تاور دارد

 

4- تاور چگونه نصب می شود ؟

ابتدا بر روی زمین فضای تقریبی 10 در 10 با ارتفاع 1.5 را در بر

روی زیمن خالی می کنند و پایه تاور در ان محوطه بتنی قرار می گیرید و

توسط گیره های لنگری محک در زمین می شود