خلاصه کتاب ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها و تجهیزات باربرداری (جلد اول) 2

خلاصه کتاب تجهیزات و متعلقات باربرداری، بالابر ها و روش های بستن بار (جلد دوم) 3

 

خلاصه کتاب ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها و تجهیزات باربرداری (جلد اول)


جلد اول این کتاب شامل 11 فصل است که به معرفی انواع جرثقیل ها ، ایمنی ، تست وبازرسی فنی آنها پرداخته است.

در ابتدا به تعاریف و قوانین ابتدایی از جمله تعریف جرثقیل و قانون اهرم و مرکز گرانش پرداخته شده است. در فصل دوم به ساختمان و نحوه عملکرد اجزای جرثقیل شامل اسناندارد ها ،انواع سیستم ها ،اصطلاحات فنی ،انواع سیستم های جرثقیل و… پرداخته است. استاندارد های مهم طراحی جرثقیل : BS, ASME, OSHA, AS, API, DOE توضیح داده شده اند و اجزا و اصلاحات فنی جرثقیل های متحرک و دروازه ای با شکل و بر اساس نوع جرثقیل توسط اشکال،بیان شده است.

همچنین توضیحاتی در ارتباط با سیستم مکانیکی ،سیستم الکتریکی ،سیستم هیدرولیکی ،پنوماتیکی و اتاق راننده و ویژگی های آن پرداخته شده است. انواع جرثقیل را بر اساس استاندارد های DOE, ASME, BS, CSA طبقه بندی کرده است.

فصل چهارم :به استحکام و پایداری جرثقیل پرداخته شده است ، مباحث مهم در این فصل واژگونی جرثقیل،جدول بار است.

فصل پنجم: انواع روش های باربرداری : سه روش پیش مهندسی و شبیه سازی ، روش باربرداری در شرایط خاص،روش باربرداری معمولی یا رایج

فصل ششم: تست و بازرسی فنی جرثقیل های متحرک بر اساس استاندارد های مختلف ASME , DOE, AS, OSHA) )، بازرسی فنی جرثقیل های برجی ،انواع برگه های بازرسی ، تست جرثقیل ها بر اساس استاندارد های DOE, ASME, AS, BS

فصل هفتم: مجموعه ای از اقدامات ودستور العمل ها برای تعمیر و نگهداری جرثقیل

فصل هشتم: در این فصل به ایمنی جرثقیل های متحرک، شناسایی و پیشگیری از خطرات پرداخته شده است

فصل نهم: جرثقیل های برجی را بر اساس استانداردهای BS7121, ASME تقسیم بندی کرده است. همچنین در این فصل به خطرات کار با جرثقیل برای افراد درگیر با آن و موارد ایمنی و … پرداخته شده است.

فصل دهم: در بخش اول انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای را تعریف کرده است و موارد ایمنی در این جرثقیل ها را بیان کرده و به توضیح صفحه کلید آویزان پرداخته است.

در فصل یازدهم فضاهای خطرناک را تعریف کرده و موارد ایمنی کار در این فضاهارا بیان کرده است

 

 

 

خلاصه کتاب تجهیزات و متعلقات باربرداری، بالابر ها و روش های بستن بار (جلد دوم)

 

در این جلد مباحثی چون انواع تجهیزات باربرداری، نحوه انتخاب و کاربرد هریک ، شرح وظایف و مشخصات ریگر ، روش های مختلف بستن بار و جابجایی نفرات مطرح شده است.

فصل دوازدهم: تجهیزات باربرداری و اسلینگ ها : sling ها حلقه ارتباطی بار و جرثقیل هستند.