وره بازرسی فنی آسانسور

 

شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد، دوره آشنایی با بازرسی آسانسورهای برقی با ارایه گواهی معتبر برگزار می کند.

 

مباحث دوره شامل:

آشنایی با قطعات و نحوه کار آسانسور

تبیین و آشنایی با استاندارد ملی آسانسورهای برقی (1-6303)

نحوه پر کردن چک لیست و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

آشنایی با محاسبات و نقشه های لازم جهت بازرسی آسانسور

انجام بازرسی عملی در سایت و آشنایی با بازرسی و روش اجرای آن

جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88930943-021 و فکس 86034595-021 تماس حاصل فرمایید