بازرسی ایمنی و ادواری آسانسور

ا توجه به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی HSE & Ohsas 18001:2007 و همچنین دستور المعل ملی در خصوص بازرسی فنی و صدور سرتیفیکت سلامت (گواهی سلامت) آسانسورها و بالابرهای نصب شده در سازمان ها، گروه بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد 021moshaver=02166742837 ارائه خدمات بازرسی فنی ادورای از آسانسورها و صدور گواهی سلامت و ایمنی را به شرح زیر ارائه می نماید.

با توجه به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی HSE & Ohsas 18001:2007 و همچنین دستور المعل ملی در خصوص بازرسی فنی و صدور سرتیفیکت سلامت (گواهی سلامت) آسانسورها و بالابرهای نصب شده در سازمان ها، گروه بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد 021moshaver=02166742837 آمادگی ارائه خدمات بازرسی فنی ادورای از آسانسورها و صدور گواهی سلامت می باشند.

بازرسی های فنی قابل ارائه توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

بازرسی فنی دوره ای انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورهای مسافری و باری

بازرسي ایمنی آسانسورهاي  الكتريكي و هیدرولیک

بازرسي آسانسورهاي خدماتي، باربر، خودروبر و مسافری

بازرسي قطعات و اجزاء آسانسورهای نصب شده

بازرسي ادواري و پس از نصب انواع آسانسورها

بازرسي آسانسورهای بدون موتورخانه (room less)

بازرسی ایمنی آسانسورهای اداری و صنعتی توسط شرکت هیرسا کیفیت

استانداردهای مرجع در بازرسی فنی آسانسور توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد عبارت است از:

– استانداردهاي ملي ايران 1-6303

– استانداردهاي بین المللی EN81 , ASME A17.1 و …

مواردی که در حین بازرسي آسانسور بررسي خواهندشد عبارت است از:

– سيستم هاي كنترلي، ايمني، الكتريكي و محركه آسانسور

– سيستم تعليق كابين و مكانيزم تعادل و مسير حركت كابين

– تست و ازمون عملكرد ترمزهای ايمني، گاورنر و ضربه گيرهای آسانسور

– عملكرد قفل ها و درب هاي كابين و طبقات

نکات مهم جهت بازرسی آسانسور:

1- تعیین نوبت بازرسی پس از پرداخت هزینه بازرسی صورت خواهد گرفت.

2- در صورت عدم تأیید آسانسور در بازدید اول، متقاضی بازرسی ویا نماینده وی باید پس از رفع موارد عدم تطابق با استاندارد مجدداً درخواست نوبت بازرسی نماید.