بازرسی تایید نوع محصول

شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد فرآیند تایید نوع محصول را براساس دیسیپلین های مشخص بر روی نمونه محصول تولید شده انجام می دهد. در این فرآیند با استفاده از نمونه برداری و انجام آزمون به منظور اثبات ادعای پدید آورنده محصول، ارزیابی انطباق محصول با استانداردهای مرتبط انجام می شود. سپس، بعد از اثبات تطابق با الزامات، برای محصول گواهینامه تایید نوع (Type Approval) صادر می گردد. این گواهینامه جهت هر نوع محصول تولیدی اعم از صنعتی، ساختمانی، شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی و … قابل صدور است.

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– ارزیابی مستندات فنی محصول

– بازرسی و آزمایش محصول

– کنترل کیفیت و صدور سرتیفیکیت