بازرسی ایمنی از آسانسورهای ساختمانی

با توجه به نیاز مدیران ساختمان ها جهت اطمینان از ایمنی آسانسورهای مورد استفاده در ساختمان های خود می توانند تقاضای بازرسی از آسانسورهای خود را اعلام نمایند.

علاقه مندان می توانند با تلفن های شرکت آقای احمدی تماس بگیرند 02188806088