بازرسی سبد بالابری (basket)

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی سبد بالابری (basket)

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی سبد بالابری با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه