بازرسی دکو (ماشین حفار)

 

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی دکو

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی دکو با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه