بازرسی میکسر

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی میکسر

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی میکسر با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه