بازرسی فینیشر آسفالت

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی فینیشر آسفالت

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی فینیشر آسفالت با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه