بازرسی غلطک

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی انواع غلطک ها (یک استوانه ای، دو استوانه ای، ترکیبی، سه چرخ، تایر بادی و کششی)

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی غلطک با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه