بازرسی باسکول

 

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی باسکول

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی بباسکول با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه