بازرسی سایدبوم

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی سایدبوم با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه