استانداردهای كاربردی در NDT و جوشكاری

  1. AWS A1.1 : راهنمای سیستم های اندازه گیری متریك در صنایع جوشكاری .
  2. AWS A2.4 :استاندارد علائم و نشانه هادر جوشكاری , لحیم كاری و تست های غیر مخرب .
  3. AWS A3.0 : استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشكاری .
  4. AWS B1.10 : راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش .
  5. AWS B1.11 : راهنمای بازرسی چشمی جوش .
  6. ANSI Z49.1 : ایمنی در جوشكاری , برشكاری و فرآیندهای وابسته .
  7. AWS QC1 : استاندارد AWS برای تایید صلاحیت بازرسین جوش .
  8. AWS D1.1 : كد ساخت سازه های فولادی جوشكاری شده .
  9. AWS D1.5 : استاندارد ساخت پل های فلزی جوشكاری شده .